Regnvandsafløb og faskiner

Kommunerne er igang med en større renovering af kloaknettet og i den forbindelse skal regnvand separeres fra spildevandet. Det separerede regnvand kan enten føres til offentligt system eller føres til egne faskiner der nedgraves på egen grund.

Ring og hør nærmere

Esbjerg Maskinstation Aps
Lillebæltsvej 41
6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 24 66
Fax: 75 14 01 15
www.em-esbjerg.dk