TV-inspektion

TV-inspektion af kloak for konstatering af skader eller tilstanden generelt. F.eks. betonrør slides og forvitres med tiden. Skader kan opstå pga. rottter som graver hul i rørene. Rotteskader opdages ofte ved at kloaken stopper eller at der sker sætninger i belægningen ovenover skadesstedet.

En TV-inspektion er et optimalt grundlag for vurdering inden reparationsarbejdet påbegyndes. 

Esbjerg Maskinstation Aps
Lillebæltsvej 41
6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 24 66
Fax: 75 14 01 15
www.em-esbjerg.dk