Virksomheden

Lidt historie

IMG 0627 Medium

Den oprindelige maskinstation blev etableret i 1960´erne og blev i over 40 år drevet fra adressen Lillebæltsvej 20 i Esbjerg N. Hovedarbejdsområdet var landbrugsarbejde men i takt med byens udvidelse og strukturudviklingen indenfor landbruget, besluttede de daværende andelshavere at lukke maskinstationen i november 2004.

Af resterne og vores tro på, at Esbjerg By og specialopgaver kunne danne grundlag for at drive en ny virksomhed, blev Esbjerg Maskinstation ApS en en realitet pr. 1. december  2004. I 2008 opkøbte vi esbjergfirmaet “Benny´s Gartner & Brolæggerfirma” og udvidede dermed aktiviteterne væsentligt indenfor det grønne arbejdsområde.

I 2012 byggede vi en komplet ny maskinstation på adressen Lillebæltsvej 41, kun et stenkast væk fra den oprindelige adresse vi tidligere lejede. Den ny adresse byder på tidssvarende bygninger med isolerede haller til oplagring at vores maskiner og moderne værksteds- og kontorfaciliteter.

Esbjerg Maskinstation i dag

Vi beskæftiger 6-7 mand  og  arbejdet i Esbjerg by og opland udgør størstedelen af omsætningen.

Vores hovedarbejdsområder er jordbearbejdning, såning og vedligeholdelse af græsarealer om sommeren og snerydning/saltning i vinterhalvåret.

Vi har Esbjergs største udvalg i serviceydelser og kombineret med fleksible og dygtige medarbejdere kan vi løse opgaverne professionelt og rettidigt.

 

Vores kunder er typisk:

 • Virksomheder og forretninger der ønsker pasning af udenomsarealer
 • Boligforeninger/boligselskaber
 • Campingpladser, fodboldgolfbaner og golfbaner. 
 • Offentlige institutioner, f.eks. børnehaver, skoler m.m.
 • Kommuner, f.eks. strandrensning, specialmaskiner til grønne opgaver
 • Entreprenørfirmaer der ønsker reetablering af opgravede arealer = planering, jordbearbejdning og græssåning 

 Vores arbejdsområder er typisk:

 • Pasningsaftaler/vedligeholdelse af udenomsarealer for virksomheder
 • Anlægsgartnerarbejde
 • Alt indenfor jordbearbejdning og sortering
 • Såning af græsplæner - alt fra forhaver til parkanlæg
 • Renovering og anlæggelse af boldbaner og fodboldgolfbaner
 • Vedligeholdelse af græsarealer - græsslåning - topdresning m.m.
 • Affaldsopsamling efter koncerter og lignende med specialmaskiner
 • Strandrensningsopgaver herunder opsamling af forurening.
 • Snerydning og saltning for virksomheder og private i vinterperioden
 • Aut. kloak- og entreprenørarbejde
 • Slamsugning og spuling
 • Kørsel med mange forskellige specialmaskiner

Vores geografiske arbejdsområde er landsdækkende hvad angår kørsel med specialmaskiner og anlæggelse af større græsprojekter. Alle vores maskiner kan transporteres med egne lastbiler og vores konkurrencedygtighed og kvalitetsniveau giver os jævnligt anlægs- og græssåningsprojekter rundt om i Danmark. 

Vi er en virksomhed der løbende investerer og udbygger vores maskinpark med specialmaskiner og er klar med nye idéer og tiltag.
Har du som kunde særlige ønsker, så hører vi gerne fra dig.

Vi er grundlagt som maskinstation og har til mange af vores service- og anlægsopgaver en maskinel tilgang til løsningen af opgaverne. Vores maskinpark af hjælperedskaber og maskiner er omfattende og kendetegnet ved høj kapacitet og et udvalg der gør, at vi altid har den rigtige maskine til de givne forhold. Denne tilgang til løsning af opgaverne giver os et kapacitets- og kvalitetsmæssigt stort forspring i forhold til øvrige anlægsgartnere eller entreprenørfirmaer.

Tag et kig på hjemmesiden og se vores alsidighed som samarbejdspartner.

Med venlig hilsen
Esbjerg Maskinstation

Esbjerg Maskinstation Aps
Lillebæltsvej 41
6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 24 66
Fax: 75 14 01 15
www.em-esbjerg.dk