Slamsugning & kloakspuling

"You dump it - we pump it"

Slamsugning & spuling udføres. 

Spuling af kloak- og drænrør

 • Højtryksspuling udføres med fjernbetjent kombispuler
 • Tankindhold: 5.000 l slam og 3.000 l spulevand
 • 3 størrelser spuleslanger, 2 x 100 m længde
 • Erfarne maskinførerer med stor erfaring i spuleopgaver
 • Terrængående traktortrukket - kommer frem overalt hvor lastbiler ikke kan
 • 10.000 l kranmonteret slamsuger
 • Terrængående traktortrukket - kommer frem overalt hvor lastbiler ikke kan
 • Til tømning/flytning af store mængder vand, slam, gylle m.m.
 • Stor kapacitet

Rensning og tømning

Tagrender, tagnedløb og sandfangsbrønde

 • Samletanke
 • Septiktanke
 • Sandfang ifm. vaskepladser
 • Fedtudskillere
 • Vi tømmer ikke olietanke
Esbjerg Maskinstation Aps
Lillebæltsvej 41
6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 24 66
Fax: 75 14 01 15
www.em-esbjerg.dk