For erhvervskunder

Vi passer udenomsarealer for en lang række virksomheder i Esbjerg og det er typisk opgaver som f.eks.

Sommerservice

  • Græsslåning og kanttrimning
  • Ukrudtssprøjtning på flisearealer, grus og langs hegn/bygninger
  • Pasning af bede, hække og buske
  • Maskinfejning af befæstigede arealer

Vinterservice

Snerydning og saltning af alt fra fortove til store industripladser

Læs mere i menuen under "Snerydning & Saltning"

Hele året

Slamsugning og spuling af afløb samt tømning af fedtudskillere og sandfang.

En fast aftale er detaljeret beskrevet og kan afregnes i rater henover sæsonen.

Alternativ kan vedligeholdelsesopgaverne afregnes efter tid og forbrug hvilket størstedelen af vores kunder vælger.

Fælles for begge typer aftale er, at vi forsøger at yde optimal service og at arbejdsopgaverne udføres automatisk.

Har du som virksomhed/forretning brug for en leverandør af diverse opgaver, så kontakt os for en uforpligtende besigtigelse og pris.

Esbjerg Maskinstation Aps
Lillebæltsvej 41
6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 24 66
Fax: 75 14 01 15
www.em-esbjerg.dk